Εκπαιδευτική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη

Το DigiTise! πραγματοποίησε την τέταρτη και τελευταία του εκπαιδευτική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, με τη φιλοξενία του Mathemagenesis στις 7-9 Νοεμβρίου 2022.

Οι συμμετέχοντες αύξησαν τις γνώσεις τους σχετικά με διάφορα ψηφιακά εργαλεία και συστήματα διαχείρισης μάθησης, όπως τα Nearpod, Facebook Groups, Google Classroom και Moodle, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν στη διδασκαλία τους.

Οι συμμετέχοντες μελέτησαν επίσης παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διαδικτυακή εκπαίδευση και τις πιο σημαντικές θεωρίες μάθησης του περασμένου αιώνα.

«
»