Συνάντηση συνεργατών Digitise στο Δουβλίνο, Ιρλανδία

Η DigiTise! είχε τη δεύτερη συνάντηση συνεργατών της στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας με τη φιλοξενία της Eurospeak στις 8-9 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν την κατάσταση του έργου, το εγχειρίδιο, τις δραστηριότητες διάδοσης και ενημερώθηκαν για την ιστοσελίδα, την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και τη δομή των μαθημάτων MOOC.

«
»