Przekształć swoją przestrzeń edukacyjną

Według mówcy edukacyjnego i autora, Erica Sheningera, te początkowe kroki są korzystne podczas przekształcania przestrzeni edukacyjnej

Uświadom sobie, że media społecznościowe są dominującym narzędziem na świecie.Sprzyjają personalizacji, kreatywności i współpracy, dając uczniom nieskończone sposoby tworzenia artefaktów swojej nauki i wiedzy

Jeśli 1:1 nie wchodzi w grę, wykorzystaj urządzenia, które uczniowie już mają, znają i używają. Bring Your Own Device (BYOD: Przynieś Własne Urządzenie) sygnalizuje dzieciom, że nauczyciele znają i rozumieją ich podstawowe urządzenia, które posiadają.

Wykorzystanie energii otaczającej urządzenia osobiste pozwala im korzystać z narzędzi, które pomagają im lepiej robić to, co robią. BYOD usprawnia naukę, zwiększa wydajność, pozwala uczniom rozwijać umiejętności badawcze, a nauczycielom daje szansę na nauczenie odpowiedniej odpowiedzialności cyfrowej.

Kreuj przestrzenie do tworzenia, współpracy i majsterkowania. Daj uczniom szansę na budowanie i tworzenie przy użyciu narzędzi z prawdziwego zdarzenia (stolarnia, elektronika, obróbka metalu i stacje kodowania) oraz na rozwiązywanie otwartych problemów z prawdziwego zdarzenia. Te przestrzenie dostarczają uczniom trudnych problemów do rozwiązania, gdzie nie ma jednej poprawnej odpowiedzi. Poprzez samodzielne uczenie się, uczniowie są zachęcani do znalezienia rozwiązań w celu stworzenia produktu, który ma wartość.

Stwórz strukturę szkoły tak, aby dokładniej odzwierciedlała świat rzeczywisty. Wszechobecna łączność, stacje ładowania oraz strefy swobodne, które sprzyjają rozmowom i zabawie, zwiększają poczucie przynależności i zaangażowania uczniów. Cyfrowo bystrzy uczniowie angażują się poprzez takie modele jak blended learning (nauka mieszana/hybrydowa), flipped classrooms (metoda odwróconej lekcji), gry, makerspaces (wspólne warsztaty) i wirtualną naukę.

Zapewnij studentom dostęp do otwartego oprogramowania i technologii open-source. Nieodłącznym elementem tych podejść jest wysoki poziom personalizacji i wybór tego, na czym należy się skupić, co prowadzi do większego poczucia odpowiedzialności za naukę i spersonalizowanych sposobów demonstrowania zrozumienia.

«
»