Newsletter DigiTise maj 2023

Witamy w majowym biuletynie naszego projektu! Z przyjemnością dzielimy się najnowszymi aktualizacjami, osiągnięciami, które miały miejsce w ciągu ostatnich miesięcy.

Projekt DigiTise lub „Cyfrowy zestaw narzędzi dla nauczycieli 50+” jest skierowany do nauczycieli z wyżej wymienionej kategorii, a jego głównym celem jest rozwijanie ich umiejętności cyfrowych i dostarczanie im niezbędnej wiedzy, aby ich kursy były bardziej angażujące i interesujące.

Proces wdrażania projektu zbliża się do ostatnich 6 miesięcy. Charakteryzował się on płynną współpracą zapewnioną przez regularne spotkania stacjonarne i online. Pierwsze spotkanie odbyło się w Cluj-Napoca w Rumunii wiosną ubiegłego roku, a kolejne w Dublinie w Irlandii we wrześniu 2022 roku. Ostatnie spotkanie odbędzie się w tym roku w Łodzi (wrzesień 2023).

Jeśli chodzi o wyniki projektu, zarówno podręcznik, jak i kursy MOOC są w fazie testów. Podręcznik powinien zostać wydany do końca czerwca 2023 roku, natomiast przygotowane kursy MOOC będą dostępne na stronie internetowej projektu dla szerokiej publiczności od lipca 2023 roku.

Podręcznik oferuje wgląd w 15 różnych narzędzi cyfrowych i zawiera 45 ćwiczeń, które można wdrożyć podczas lekcji online. Tymczasem kursy MOOC oferują niezbędną wiedzę dla nauczycieli w celu poprawy jakości ich kursów poprzez rozwijanie najważniejszych umiejętności cyfrowych.

W okresie wdrażania zaplanowane wcześniej działania szkoleniowe odbyły się w następujący sposób:

  • Pierwsze szkolenie odbyło się w Berlinie, gdzie uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat różnych narzędzi cyfrowych, takich jak Canva, Loom, Prezi i GSuite. Narzędzia te mogą mieć zastosowanie w procesie nauczania.
  • Podczas drugiego szkolenia w Rumunii uczestnicy z instytucji partnerskich otrzymali informacje na temat korzystania z Facebooka i YouTuba do celów edukacyjnych. Oprócz tych narzędzi także Kahoot, Mentimeter, Socrative, Quizlet, Quizizz zostały przedstawione uczestnikom, szczególnie przydatne podczas oceniania i powtórek, czyniąc proces uczenia się bardziej przyjemnym i angażującym.
  • Trzecie szkolenie we Florencji było poświęcone tworzeniu kursów MOOC w następujących aspektach: planowanie, definiowanie grupy docelowej, projektowanie programu nauczania. Uczestnicy poznali różne rodzaje i formaty kursów.
  • Podczas szkolenia w Salonikach zaprezentowano systemy zarządzania nauczaniem, takie jak Google Classroom, platforma Moodle. Uczestnicy mieli okazję zastosować teorię w praktyce, dzięki czemu otrzymali również praktyczną wiedzę.

Czekamy na Ciebie na stronie na Facebooku lub w strefie e-learningu!

«