DigiTise! : DIGITAL TOOLKIT FOR 50+

Projekt

W kontekście świata post-pandemii wszystkie placówki edukacyjne wdrożyły system nauczania online. Jednak ani szkoły, ani nauczyciele nie zostali w pełni przygotowani do prowadzenia wysokiej jakości i efektywnych procesów nauczania online.

DigiTise! Zestaw narzędzi cyfrowych dla nauczycieli 50+ adresowane jest do nauczycieli/szkoleniowców VET i nauczycieli przedmiotów ogólnych pracujących w VET i kształceniu ustawicznym, którzy należą do grupy wiekowej 50+ i niedawno musieli przejść na nauczanie online.

Problemy, z którymi boryka się wielu starszych edukatorów i nauczycieli podczas prowadzenia lekcji online, wynikają z wyzwań związanych z poziomem ich umiejętności cyfrowych i brakiem szkoleń.

Podczas szkoleń w ramach projektu Digitise! zorganizowane zostaną mobilności szkoleniowe z udziałem nauczycieli z instytucji partnerskich z możliwością zwielokrotnienia i przekazania wiedzy innym członkom grupy docelowej.

Digitise! ma na celu stworzenie i rozpowszechnienie Podręcznik zawierający ogólny opis podstawowych narzędzi cyfrowych, co najmniej 45 cyfrowych ćwiczeń praktycznych służących podniesieniu jakości nauczania online oraz 10 Kursy MOOC dla grupy docelowej w zakresie rozwoju podstawowych i średniozaawansowanych kompetencji cyfrowych nauczycieli 50+ oraz podniesienia poziomu ich kompetencji cyfrowych.


Przekaż nam informację zwrotną