DigiTise! : DIGITAL TOOLKIT FOR 50+

Despre Noi

În contextul lumii post-pandemice, toate instituțiile de învățământ au implementat un sistem de predare online. Cu toate acestea, nici școlile, nici profesorii nu au fost pe deplin pregătiți pentru desfășurarea unor procese de predare online eficiente și de înaltă calitate.

DigiTise! Set de instrumente digitale pentru 50+ profesori se adresează profesorilor/formatorilor VET și profesorilor de discipline generale care lucrează în domeniul VET și al educației continue, care fac parte din grupa de vârstă de peste 50 de ani și care au fost nevoiți recent să treacă la predarea online.

Problemele cu care se confruntă mulți educatori și profesori mai în vârstă atunci când predau lecții online derivă din provocările legate de nivelul lor de alfabetizare digitală și de lipsa de formare.

În timpul evenimentelor de formare din cadrul Digitise!, vor fi organizate mobilități de formare la care vor participa cadrele didactice din instituțiile partenere, cu capacitatea de a multiplica și transfera cunoștințele către alți membri ai grupului țintă.

Digitise! își propune să creeze și să disemineze un Manual conținând descrierea generală a instrumentelor digitale de bază, cel puțin 45 de exerciții practice digitale pentru îmbunătățirea calității predării online și 10 Cursuri MOOC pentru grupul țintă pentru dezvoltarea competențelor digitale de bază și intermediare ale cadrelor didactice 50+ și creșterea nivelului de competență digitală a acestora.


Oferiți-ne feedback