Ψηφιακές δεξιότητες για το μέλλον της μάθησης

DigiTise! Το έργο “DigiTise!: Ψηφιακή εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς 50+” απευθύνεται σε καθηγητές/εκπαιδευτές ΕΕΚ και καθηγητές γενικών μαθημάτων που εργάζονται στην ΕΕΚ και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και χρειάστηκε πρόσφατα να μεταβούν σε διαδικτυακή διδασκαλία.

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη διδασκαλία και τη μάθηση έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει το εκπαιδευτικό τοπίο. Η ψηφιακή μάθηση μπορεί να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να αναλάβουν την ευθύνη της μάθησής τους, να ενθαρρύνει τη βαθιά σκέψη και να προωθήσει τη συνεργασία.

Digital Promise, n.d., Teaching with Digital Learning Tools., Ανακτήθηκε στις 16 Αυγούστου 2022

Το DigiTise! στοχεύει στην επίτευξη αυτών των στόχων:

  • Μεταφορά της τεχνογνωσίας σχετικά με 15 διαφορετικούς τύπους ψηφιακών εργαλείων στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης.
  • Δημιουργία και διάδοση ενός Εγχειριδίου που θα περιέχει τη γενική περιγραφή των βασικών ψηφιακών εργαλείων, τουλάχιστον 45 ασκήσεις ψηφιακής πρακτικής για τη βελτίωση της ποιότητας της διαδικτυακής διδασκαλίας.
  • Δημιουργία και διάδοση 10 μαθημάτων MOOC για την ομάδα-στόχο για την ανάπτυξη των βασικών και μεσαίων ψηφιακών ικανοτήτων 50+ εκπαιδευτικών και την αύξηση του επιπέδου των ψηφιακών τους ικανοτήτων.

Στόχος της DigiTise είναι να συμβάλει στην αύξηση της ποιότητας της εκπαίδευσης στον διαδικτυακό χώρο με:

  • αυξημένος αντίκτυπος στους μαθητές και βελτιωμένα εκπαιδευτικά αποτελέσματα με
    εξασφαλίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν αποκτήσει υψηλότερο επίπεδο ψηφιακής επάρκειας και είναι περισσότερο εξοπλισμένοι με την εργαλειοθήκη DigiTise!
  • Μια πιο στρατηγική, τυποποιημένη και ολοκληρωμένη χρήση των ψηφιακών εργαλείων στη διαδικτυακή εκπαίδευση
  • αυξημένα κίνητρα για τη διαδικτυακή μάθηση, καθώς οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να παρακολουθούν πιο ελκυστικές, αποτελεσματικές και καινοτόμες διαδικτυακές τάξεις
  • Αυξημένη αίσθηση εργασιακής ασφάλειας δήλωσαν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 50+
»