DigiTise! : DIGITAL TOOLKIT FOR 50+

Competențe digitale pentru viitorul învățării

DigiTise! Proiectele Digital Toolkit for 50+ teachers se adresează profesorilor/formatorilor VET și profesorilor de discipline generale care lucrează în VET și în educația continuă și care au fost nevoiți recent să treacă la predarea online.

Folosirea tehnologiei pentru predare și învățare are capacitatea de a transforma peisajul educațional. Învățarea digitală le poate oferi elevilor posibilitatea de a-și asuma responsabilitatea învățării, de a încuraja gândirea profundă și de a promova colaborarea.

Digital Promise, n.d., Teaching with Digital Learning Tools., Recuperat 16 august 2022

DigiTise! își propune să atingă aceste obiective:

  • Transferul de know-how cu privire la 15 tipuri diferite de instrumente digitale în cadrul parteneriatului
  • Crearea și diseminarea unui manual care să conțină o descriere generală a instrumentelor digitale de bază, cel puțin 45 de exerciții practice digitale pentru îmbunătățirea calității predării online.
  • Crearea și diseminarea a 10 cursuri MOOC pentru grupul țintă pentru dezvoltarea competențelor digitale de bază și intermediare a peste 50 de profesori și creșterea nivelului de competență digitală a acestora.

DigiTise își propune să contribuie la creșterea calității educației în spațiul online prin:

  • un impact sporit asupra elevilor și rezultate educaționale îmbunătățite prin
    să se asigure că profesorii au dobândit un nivel mai ridicat de competențe digitale și sunt mai bine echipați cu setul de instrumente DigiTise!
  • O utilizare mai strategică, standardizată și integrată a instrumentelor digitale în educația online
  • creșterea motivației pentru învățarea online, deoarece cursanții vor putea participa la cursuri online mai atractive, mai eficiente și mai inovatoare
  • Sentimentul sporit de siguranță a locului de muncă declarat de participanții cu peste 50 de cadre didactice
»