Umiejętności cyfrowe dla przyszłości nauki

Projekt DigiTise! Digital Toolkit for 50+ Teachers skierowany jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych i nauczycieli przedmiotów ogólnych pracujących w szkolnictwie zawodowym i ustawicznym, którzy niedawno musieli przejść na nauczanie online.

Wykorzystanie technologii do nauczania i uczenia się może zmienić krajobraz edukacyjny. Cyfrowa nauka może dać uczniom możliwość przejęcia odpowiedzialności za swoją naukę, zachęcić do głębokiego myślenia i promować współpracę.

Digital Promise, n.d., Teaching with Digital Learning Tools., Retrieved 16 Sierpnia 2022

DigiTise! ma na celu osiągnięcie tych celów:

  • Przekazanie know-how na temat 15 różnych typów narzędzi cyfrowych w ramach partnerstwa
  • Stworzenie i rozpowszechnienie podręcznika zawierającego ogólny opis podstawowych narzędzi cyfrowych, co najmniej 45 ćwiczeń z zakresu praktyki cyfrowej służących podniesieniu jakości nauczania online
  • Stworzenie i upowszechnienie 10 kursów MOOC dla grupy docelowej w celu rozwoju podstawowych i średniozaawansowanych kompetencji cyfrowych nauczycieli 50+ oraz podniesienia poziomu ich kompetencji cyfrowych.

DigiTise ma na celu przyczynić się do wzrostu jakości edukacji w przestrzeni online za pomocą:

  • zwiększenia wpływu na osoby uczące się i poprawy wyników nauczania poprzez
    zapewnienie, że nauczyciele mają wyższy poziom kompetencji cyfrowych i są lepiej wyposażeni w zestaw narzędzi DigiTise!
  • Bardziej strategicznego, znormalizowanego i zintegrowanego wykorzystania narzędzi cyfrowych w edukacji online
  • zwiększenia motywacji do nauki online, ponieważ osoby uczące się będą mogły uczestniczyć w bardziej atrakcyjnych, efektywnych i innowacyjnych zajęciach online
  • Zwiększonego poczucia bezpieczeństwa pracy stwierdzonego przez uczestników programu: nauczycieli 50+
»